Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

SZKOŁA Z 55 LETNIĄ TRADYCJĄ
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU:

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA | POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH NR 2 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "MEDYK"

Ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017 - od 1 września 2016r.

 • kierunki dzienne:
  • technik masażysta - 2 lata - system dzienny
  • terapeuta zajęciowy - 2 lata - system dzienny
  • higienistka stomatologiczna - 2 lata - system dzienny i wieczorowy
  • opiekunka dziecięca - 2 lata - system dzienny i wieczorowy
  • technik usług kosmetycznych - 2 lata - system dzienny (po I roku kwalifikacja A.61, po II roku kwalifikacja A.62)
 • kierunki zaoczne:
  • opiekun medyczny - 1 rok
  • technik usług kosmetycznych - 2 lata (po I roku kwalifikacja A.61, po II roku kwalifikacja A. 62)
  • technik sterylizacji medycznej - 1 rok - od stycznia 2017 r.

NAUKA W SZKOLE PUBLICZNEJ BEZPŁATNA. SZKOŁA POSIADA BURSĘ.

 • Termin składania podań - do 29 sierpnia 2016 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji 29 sierpnia 2016 r. godz. 14.00

Więcej informacji:

 • e-mail - b.sekretariat@wp.pl
  tel.: +48 94 35 221 20

Status Szkoły

Szkoła została utworzona we wrześniu 1961 r., z inicjatywy Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Koszalinie jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Kołobrzegu...

Nasza Misja

Szkoła zorientowana na kształcenie ludzi jako Europejczyków, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im znaleźć swe miejsce w Zjednoczonej Europie...

Cele i Zadania

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w ramach planów nauczania oraz zdobycie wykształcenia i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego...

loading...